เบเกอรี่ (Part time)
   
  หน้าที่
  ผู้ช่วยแผนกเบเกอรี่
   
  รายละเอียด
  ช่วยเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำเบเกอรี่
   
  สถานที่ทำงาน
  จิตรโภชนา บางอ้อ
   
  คุณสมบัติ
  - เพศ หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
- ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
index_17