เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง
   
  หน้าที่
 

ประสานงานเรื่องจัดเลี้ยงใน-เลี้ยงนอกสถานที่

   
  รายละเอียด
 

-ประสานงานเรื่องจัดเลี้ยงใน-เลี้ยงนอกสถานที่
-รับจองโต๊ะ
-ติดต่อ-สอบถาม
-ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า

   
  สถานที่ทำงาน
  จิตรโภชนา บางอ้อ
   
  คุณสมบัติ
 

-เพศหญิง
-ปวช ขึ้นไป

-ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
-มีใจรักในด้านการบริการ
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้(มี
O.T)

index_17