พนักงานขับรถ
   
  หน้าที่
  -ขับรถตามที่รับมอบหมาย
   
  รายละเอียด
  -ขับรถตู้และรถ6ล้อเพื่อไปงานเลี้ยงนอกสถานที่
-ดูแลและรักษารถภายในร้าน
-ขับรถไปในสถานที่ต่างๆ

   
  สถานที่ทำงาน
  จิตรโภชนา บางอ้อ
   
  คุณสมบัติ
  -เพศ ชาย
-อ่านออก เขียนได้

-มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
-มีความชำนาญในเส้นทางการเดินรถทั้งในและต่างจังหวัด
-มีความขยัน อดทน
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้(มี
O.T)

index_17