เจ้าหน้าที่สโตร์
   
  หน้าที่
  เช็คสต็อก-จัดซื้อ
   
  รายละเอียด
  เช็คสต็อกสินค้าทั้งแห้งและสด
จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบเกี่ยวกับองค์กร
   
  สถานที่ทำงาน
  จิตรโภชนา บางอ้อ
   
  คุณสมบัติ
  -ชายหรือหญิง อายุ25 ขึ้นไป
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
-มีใจรักในงาน ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
-มีพื้นฐานในสายงาน จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
index_17