>> กรมศิลปากร งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ณ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
 
 
 
 
index_17